ne tür kumar lisansı alınabilir şehir 10

Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU K)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. Ğ) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya üst yönetici yetkilidir. MADDE 17 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri Müdürün […]

Read more